Activities

"SAENKHAM TERRACE RESTAURANT"

Activities

"SAENKHAM TERRACE RESTAURANT"

ทุกค่ำคืนวันเสาร์ที่แสนคำเทอร์เรสมีเพลงเพราะๆฟังโดยนักร้องเสียง BARITONE ครูบุ๊ค คีตะวัฒนะ

blog

ทุกค่ำคืนวันเสาร์ที่แสนคำเทอร์เรสมีเพลงเพราะๆฟังโดยนักร้องเสียง BARITONE ครูบุ๊ค คีตะวัฒนะ รอขับกล่อมให้ท่านฟังค่ะ