Activities

"SAENKHAM TERRACE RESTAURANT"

Activities

"SAENKHAM TERRACE RESTAURANT"

Aug 21, 2023

Training course , capacity dev

อบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและการยกระดับบริการสําหรับลูกค้าของเรา ขอขอบคุ...View more

Aug 19, 2023

ทุกค่ำคืนวันเสาร์ที่แสนคำเทอร์

ทุกค่ำคืนวันเสาร์ที่แสนคำเทอร์เรสมีเพลงเพราะๆฟังโดยนักร้องเสียง BARITONE คร...View more

Aug 17, 2023

แสนคำเทอร์เรสยินดีต้อนรับทุกท่

มื้อเที่ยงนี้มีที่ทานข้าวหรือยังคะ แสนคำเทอร์เรสยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยรอย...View more

Jul 27, 2022

กิจกรรม ร้านอาหาร แสนคำเทอร์เร

...View more