เกี่ยวกับเรา

เมล็ดข้าวแห่งทุ่งแสนคำ....ของขวัญจากผืนดินสู่สรวงสวรรค์

นาข้าวผืนใหญ่ด้านทิศเหนือของแสนคำเทอร์เรส มิได้เป็นเพียงผืนนาเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้ผู้มาเยือนได้ชื่นชมทัศนียภาพ นาผืนนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มภาคภูมิในฐานะของขวัญจากผืนแผ่นดิน ที่ไม่เพียงมอบเมล็ดข้าวเลี้ยงดูเราทุกคน ณ ที่นี้เท่านั้น แต่ผลผลิตของทุกปียังได้รับการจัดจำหน่ายในรูปของข้าวการกุศล ที่หมู่มิตรสหายพร้อมใจกันทำบุญ เพื่อสร้างหอพักให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้ว ข้าวแสนคำจะ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” อันเป็นวันแห่งสิริมงคลของชาวไทย ทุ่งแสนคำจะเขียวชอุ่มในฤดูฝน และค่อยๆ เปลี่ยนสี จนกระทั่งเหลืองอร่ามเมื่อย่างเข้าฤดูหนาว

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้เสด็จลาลับจากผืนโลก กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ในวันที่ท้องทุ่งเริ่มเป็นสีทองระเรื่อ รวงข้าวทุกรวงในทุกเขตคามค้อมต่ำจรดพื้นดิน แม่พระธรณีหวนไห้ว่า “พระผู้เคยอยู่คู่น้ำ คู่ฟ้า คู่ดิน คู่พสกนิกร...บัดนี้หาไม่แล้ว”

“ข้าวแสนคำ” งามดั่งทองคำเต็มยุ้งฉาง หากเปิบกิน นับวันก็จะหมดไป จะทำเยี่ยงใดให้ของขวัญแห่งผืนแผ่นดินนี้คงอยู่เนิ่นนาน...ให้ผู้คนเรือนหมื่นเรือนแสนที่แวะเวียนมา ได้เห็นคุณค่าของเมล็ดข้าวพอเพียงที่ “พ่อของเรา” บ่มเพาะไว้ในจิตใจของคนไทยทั้งชาติ?

เรียงร้อยเมล็ดข้าว...บอกกล่าวความรักความภักดี

ผ้าทอผืนใหญ่ที่แขวนในห้องอาหารแสนคำทั้ง ๔ ผืน เป็นคำบอกกล่าวผ่านสองมืออันประณีตของ “กาชามาศ” ศิลปินผู้นำของขวัญจากธรรมชาติและผืนแผ่นดินมาถักทอ สอดร้อย ผูกเป็นเรื่องราวที่อยู่พ้นคำพูด เมล็ดข้าวจากทุ่งแสนคำที่เรียงลดหลั่นกันเป็นเลข ๙ ทั้ง ๔ นัยยะ คือตัวแทนของอารมณ์ความรู้สึกและความกตัญญูที่ชาวไทยมีต่อ ในหลวงของแผ่นดิน

ข้าวแต่ละเม็ด รวงแต่ละรวง ฟางแต่ละเส้น และลวดลายที่โค้งงอนขึ้นสู่เบื้องบน จะส่งความรักความอาลัยของผืนดิน ผืนน้ำ และของไพร่ฟ้าทุกคนไปในห้วงหาวไพศาล ให้ “พ่อ” ของเราได้รับรู้ ว่าตราบที่ดิน น้ำ ป่า ฝน และเมล็ดข้าวยังมีอยู่บนผืนแผ่นดินไทย พระองค์ท่านจะยังอยู่กับพวกเรา...ตลอดไป

งานทอผืนที่ ๑ เป็นรูปเครื่องดนตรีแสนรักในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเป็นสัญลักษณ์ของเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่ชาวไทยทั้งมวล

งานทอผืนที่ ๒ ๒ เป็นรูปช้างเผือกคู่พระบารมี คุกเข่าชูงวง แสดงความเคารพ และส่งเสียงร้องก้องไปถึงสรวงสวรรค์

งานทอผืนที่ ๓ เป็นเลข ๙ ทรงโบราณ เรียงร้อยด้วยเมล็ดข้าว อันเป็นอาหารของชาวไทยมาชั่วกัปชั่วกัลป์

งานทอผืนที่ ๔ เป็นรูปบัว ๔ เหล่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นตัวอย่างของความดีงามทั้งปวง การเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะช่วยให้เราได้เป็น “บัวพ้นน้ำ” มีแต่ความสุข และพ้นทุกข์ในที่สุด